• GOBDÖ-2-TV neyin kısaltmasıdır?

 • GOBDÖ-2-TV, Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 (GOBDÖ-2)'nin kısaltmasıdır.
 • GODBDÖ-2-TV nedir?

 • GOBDÖ-2-TV, otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin değerlendirilmesini amaçlayan bir derecelendirme ölçeğidir.
 • GOBDÖ-2-TV'nin orijinal adı nedir?

 • GOBDÖ-2-TV'nin orijinal adı Gilliam Autism Rating Scale-2'dir.
 • GOBDÖ-2-TV'yi orijinal olarak kim, ne zaman, nerede geliştirmiştir?

 • GOBDÖ-2-TV, James Gilliam tarafından ilk olarak 1995 yılında ABD'de geliştirilmiş 2005 de revize edilmiştir.
 • GOBDÖ-2-TV hangi amaçlar için kullanılabilir?

 • GOBDÖ-2-TV aşağıdaki amaçlar için güvenli bir şekilde kullanılabilir:1) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama2)Otistik bozukluk gösteren bireyleri tanılama3)Ağır düzeyde davranış problemlerini değerlendirme4)Davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme5)Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) için amaçları belirleme6)Bilimsel araştırmalar için veri toplama
 • GOBDÖ-2-TV nasıl bir ölçektir?

 • GOBDÖ-2-TV görüşe dayalı dörtlü bir derecelendirme ile puanlanan likert-tipi bir ölçektir.
 • GOBDÖ-2-TV'de kaç alt ölçek ve madde vardır?

 • OBDÖ-2-TV, Stereotip Davranışlar, İletişim ve Sosyal Etkileşim ilgili spesifik, gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışları içeren maddelerin yer aldığı üç alt ölçekten oluşmaktadır. Her alt ölçekte 14 olmak üzere GOBDÖ-2-TV'de toplam 42 madde yer almaktadır.
 • GOBDÖ-2-TV'de yer alan maddeler nasıl geliştirilmiştir?

 • GOBDÖ-2-TV'de yer alan maddeler DSM-IV-TR (2000) ve Amerika Otizm Topluluğu'nun (2003) güncel tanımları temelinde geliştirilmiştir.
 • GOBDÖ-2-TV hangi yaş aralığında kimlere uygulanabilir?

 • GOBDÖ-2-TV, otistik bozukluk gösterme riski olan ya da gösteren, yaşları 3 ile 23 arasında değişen bireylere uygulanabilir.
 • GOBDÖ-2-TV kaç kişi üzerinde standardize edilmiştir?

 • GOBDÖ-2-TV, Türkiye'de 1191 otistik bozukluk gösteren, yaşları 3 ile 23 arasında değişen birey üzerinde standardize edilmiştir.
 • GOBDÖ-2-TV'yi Türkiye'de kim standardize etmiştir?

 • GOBDÖ-2-TV, Türkiye'de 3 yıllık bir çalışma sonucu Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim H. Diken, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Doç. Dr. Avşar Ardıç ve Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Dil ve Konuşma Terapisti Prof. Dr. Özlem Diken tarafından standardize edilmiştir.
 • GOBDÖ-2-TV'yi kimler uygulayabilir?

 • GOBDÖ-2-TV'nin kullanım amacına göre kullanım belgesi için gerekli eğitimi alan anne-baba, birincil bakıcılar, uzmanlar (Örneğin, psikiyatrist, nörolog, çocuk doktoru, gelişimsel pediatrist, psikolog, fizyoterapist, dil ve konuşma terapisti vb.), öğretmenler (Örneğin, okulöncesi öğretmeni, rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni vb.) ve diğer ilgili kişiler GOBDÖ-2-TV'yi uygulayabilir.
 • GOBDÖ-2-TV'de yer alan maddeleri kimler puanlar?

 • GOBDÖ-2-TV değerlendirilecek bireyi iyi tanıyan bireyler (Örneğin, ebeveynler, birincil bakıcılar, uzmanlar ya da öğretmenler) tarafından doldurulabilmektedir.
 • GOBDÖ-2-TV'yi ve kullanım belgesini nasıl edinebilirim?

 • GOBDÖ-2-TV ve kullanım belgesinin nasıl edinebileceği bu sitenin GOBDÖ-2-TV KULLANIM BELGESİ sayfasında açıklanmıştır.