GOBDÖ-2-TV BİREYSEL KULLANIM BELGESİ
GOBDÖ-2-TV BİREYSEL KULLANIM BELGESİ, GOBDÖ-2-TV’nin kullanım amacına (a. Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama, b. Otistik bozukluk gösteren bireyleri tanılama, c. Ağır düzeyde davranış problemlerini değerlendirme, d. Davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme, e. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) için amaçları belirleme ve f. Bilimsel araştırmalar için veri toplama) göre kullanım belgesi için gerekli eğitimi alan anne-baba, birincil bakıcılar, uzmanlar (Örneğin, psikiyatrist, nörolog, çocuk doktoru, gelişimsel pediatrist, psikolog, fizyoterapist, dil ve konuşma terapisti, sosyal çalışmacı, çocuk gelişim uzmanı vb.), öğretmenler (Örneğin, okulöncesi öğretmeni, rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni vb.) ve diğer ilgili kişiler tarafından alınabilir.

GOBDÖ-2-TV KURUMSAL KULLANIM BELGESİ
GOBDÖ-2-TV’nin kullanım amacına (a. Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama, b. Otistik bozukluk gösteren bireyleri tanılama, c. Ağır düzeyde davranış problemlerini değerlendirme, d. Davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme, e. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) için amaçları belirleme ve f. Bilimsel araştırmalar için veri toplama) göre kullanım belgesi için bünyesinden sadece bir elemanın gerekli eğitimi aldığı kurumlara (Örneğin, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özel ve Resmi Sağlık Kuruluşları, Özel ve Resmi Eğitim ve Sosyal Hizmet Kurumları vb.) kurum adına özel düzenlenmiş KURUMSAL KULLANIM verilmektedir.